Bokformgivning:
Form &
Formlessness

Skoluppgift på Berghs.
Uppgiften var att formge en bok enligt den sweiziska, minimalistiska stilen.

<< TILLBAKA TILL GALLERI